EDA hợp tác đào tạo cho VietNam Airlines

25/02/2023
Tin tức


 Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ Nghiệp vụ, VietNam Airlines đã phối hợp với trường EDA tổ chức lớp Đào tạo Giảng viên Nội bộ.

Khóa học đã thành công tốt đẹp.Việc hợp tác với hãng hàng không lớn nhất Việt Nam đã thể hiện được Năng lực và uy tín cua EDA trong mắt khách hàng.

Chia sẻ

Bài viết liên quan